keskiviikko 26. maaliskuuta 2014

Valtiontalouden kiristyksillä saisi 24,7 jalkapalloilijaa

Isojen summien hahmottaminen on tunnetusti vaikeaa. Miljoonat ja miljardit menevät helposti sekaisin. Niinpä olen tehnyt numerosokeille palveluksen muuttamalla eurot valuutaksi, joka perustuu Real Madridin viime vuonna Tottenhamista ostaman jalkapalloilijan Gareth Balen kauppahintaan eli 93 miljoonaan euroon. Vaihtoehtoisena valuuttana voisi käyttää myös Cristiano Ronaldon vuosipalkkaa (20 miljoonaa euroa).

Kirjoitukseni pohjana on Ylen nettisivuilla ollut juttu. Tässä yhteydessä en ota kantaa hallituksen talouspäätösten viisauteen ja oikeudenmukaisuuteen. Se olisi kokonaan toisen kirjoituksen aihe.

Uusien säästöjen loppusumma on 24,7 Gareth Balea. Säästöpäätökset koskevat vuosia 2015 - 2018. Säästöt toteutetaan etupainotteisesti niin, että ensi vuonna säästöt ovat 17,2 Gareth Balea.

Lapsilisistä säästetään niin, että valtion menot alenevat 1,18 Gareth Balella.  Perusopetuksen laadun parantamiseen kohdistettuja valtionavustuksia vähennetään 0,61 Gareth Balea. Valtio ei enää jatkossa osallistu oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitukseen. Säästö valtiontaloudelle nousee ensi vuoden noin 0,12 Gareth Balesta 0,23 Gareth Baleen kehyskauden lopulla.

Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta leikataan niin, että valtion menot pienenevät 0,53 Gareth Balella vuoden 2015 tasolla. Työvoimapolitiikan rahoituksesta säästetään 0,53 Gareth Balea.

Valtion sairausvakuutuslaista johtuvia menoja vähennetään 0,26 Gareth Balea.
Kehitysyhteistyömenoista säästetään vuoteen 2018 ulottuvalla kaudella vuosittain 0,53 – 1,07 miljoonaa Gareth Balea.  

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen tarkoitettua määrärahavaltuutta alennetaan 0,18 Gareth Balella.

Erilaisiin EU:n ohjelmiin liittyvää kansallisen osuuden määrärahavaltuutta alennetaan 0,53 Gareth Balella.

Liikenteen väylärahoituksesta säästetään 1,07 Gareth Balea.

Avustuksia korjaustoimintaan ja rakennusperinnön hoitoon vähennetään 0,16 Gareth Balea.

Ansiotuloverotus kiristyy ensi vuonna, kun ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset jätetään tekemättä. Tämä lisää verotuottoja noin 1,66 Gareth Balea. Pienituloisten verotusta kevennetään 1,07 Gareth Balea perus- ja työtulovähennystä korottamalla. Tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan raja alennetaan 0,001 Gareth Baleen, mikä nostaa hyvätuloisimpien verotusta.

Pääomatulojen verotusta kiristetään siten, että muutokset lisäävät veron tuottoa 0,3 Gareth Balella.

Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään korottamalla asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 0,01 Gareth Balen lahja- ja perintöosuuksien veroluokka muutettaisiin pysyväksi vuonna 2016.
Energiaverotusta kiristetään 0,14 Gareth Balella korottamalla Myös lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidivero nousee 0,96 Gareth Balella.


Liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan 0,45 Gareth Balella.

Ei kommentteja: