keskiviikko 17. marraskuuta 2010

Kattohaikaroiden vaikutus syntyvyyteen

En kannata energiajuomia. Minun puolestani ne saisi vaikkapa vetää myynnistä pois. Se voisi olla jopa hyväksi.

Asioita ei siitä huolimatta saa sekoittaa. Ylen julkaiseman uutisen mukaan energiajuomien säännöllinen nauttiminen lisäisi riskiä tulla alkoholin liikakäyttäjäksi. Havainto perustuu Marylandin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Sen mukaan ne opiskelijat, jotka joivat energiajuomia päivittäin tai viikoittain, joivat myös alkoholia useammin ja isompina kerta-annoksina kuin ne opiskelijat, jotka nauttivat energiajuomia vain silloin tällöin tai eivät laisinkaan.

Mutta kun asioita ei pidä päätellä näin. Kahden asian samanaikainen esiintyminen ei vielä tarkoita niiden välistä syy-yhteyttä. On aivan yhtä perusteltua päätellä alkoholin juomisen lisäävän energiajuomien kulutusta kuin toisin päin.

Tai vielä selvemmin: Kööpenhaminassa syntyvyys on laskenut samaan aikaan kuin kattohaikaroiden määrä on pienentynyt. Tästä ei kuitenkaan pidä päätellä, että juuri haikaroiden harvalukuisuus selittäisi alhaista syntyvyyttä.

Ei kommentteja: